Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii

Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii

Misiunea Asociaţiei
Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii își asumă misiunea de a contribui activ la crearea, susţinerea şi promovarea unui spaţiu dinamic, divers și incluziv bazat pe valorile multiculturale, educaţionale, istorice şi civice ale comunităţii, care să valorizeze identitatea, diversitatea, creativitatea şi avangarda culturală timişeană ca motoare pentru dezvoltare comunitară sustenabilă/durabilă.

Viziunea: Timișoara, un pol de excelenţă în spaţiul cultural central european.

Valorile asumate de către Asociaţie sunt: participarea și mobilizarea comunităţii, deschiderea către multiplele culturi și sectoare de activitate, valorificarea potenţialului multicultural al orașului și al poziţiei geografice, tradiţia, inovaţia și dimensiunea europeană a Timișoarei, transparenţa, incluziunea, nediscriminarea și egalitatea de șanse.